Landbrug

De 165 hektar planteavlsbrug drives pløjefrit, og der dyrkes brødhvede, maltbyg, brødrug og raps. På Severinsminde har vi desuden mulighed for at tørre og opbevare vores afgrøder. Severinsminde består inkl forpagtning, skov og enge af i alt af 196 hektar.